sionnach, madra rua
renard, ["chien rouge"]

ainmhí / ainmhithe
l'animal / les animaux

Gaeilge English français
tréidlia veterinarian le vétérinaire
an madra, gadhar dog le chien
coileáinín puppy chiot
an cat cat le chat
an puisín kitten le chaton
an francach rat "
an luch / lucha mouse / mice souris
an t-asal, (asal) donkey l'âne
an capall horse le cheval
stail stallion l'étalon
láir mare jument
searrach foal le poulain
capaillín, pónaí pony poney
tarbh bull taureau
damh ox bœuf
an bhó, (bó) cow la vache
gamhain calf veau
an chaora, (caora) sheep
ewe
le mouton
la brebis
uan lamb agneau
poc gabhair, pocán Billy-goat le bouc
an gabhar goat la chèvre
meannán kid le chevreau
an mhuc, (muc) pig le porc, cochon
cráin sow la truie
bainbhín / bainbh piglet(s) porcelet(s)
poll coinín, rapach burrow le terrier
an coinín
an giorria
rabbit
hare
le lapin
le lièvre
an caochán mole la taupe
an ghráinneog,
(gráinneog)
hedgehog le hérisson
an t-iora rua, (iora) red squirrel l'écureuil roux
an sionnach, madra rua fox le renard
an mac tíre
an faolchú (liath)
wolf
(grey) wolf
le loup
le loup (gris)
an béar bear l'ours
fia deer, hart le cerf
eilit doe, hind la biche
oisín fawn le faon


an t-éan, éan / éin - bird(s) - oiseau(x)

Gaeilge English français
nead / neadacha nest(s) nid(s)
an t-iolar, (iolar) eagle l'aigle
seabhac, fabhcún hawk, falcon le faucon
bultúr / bultúir vulture(s) vautour(s)
fiach dubh raven le corbeau
caróg crow la corneille
an colm / coilm,
colúir
dove(s) colombe(s), pigeon(s)
piasún pheasant le faisan
patraisc partridge la perdrix
turcaí turkey le dindon, la dinde
péacóg peacock le paon
an coileach rooster, cockerel le coq
an chearc, cearc / cearca hen(s) poule(s)
scalltán / sicíní chick(s) poussin(s)
an lacha duck le canard
goose / geese oie(s)
an eala swan le cygne
an phiongain, (piongain) penguin le pingouin


an t-iasc, iasc / éisc - fish(es) - poisson(s)

Gaeilge English français
an t-iasc órga goldfish le poisson rouge
an trosc cod le cabillaud, la morue
an bradán salmon le saumon
an breac trout la truite
tuinnín(í) tuna(s) thon(s)
an siorc(anna),
líomháin
shark(s) requin(s)
an deilf(eanna) dolphin(s) dauphin(s)
an míol mór / míolta móra whale(s) baleine(s)
ochtapas / ochtapais octopus(es) pieuvre(s)
scuid / scuideanna squid(s) calmar(s)
smugairle/smugairlí róin jellyfish(es) méduse(s)
crosóg mhara sea star étoile de mer
cuán mara sea urchin oursin
an turtar
an toirtís
(sea) turtle
tortoise, land turtle
la tortue (marine)
la tortue terrestre
sliogán/sliogáin trá seashell(s) coquillage(s)
an seilide / seilidí snail(s) escargot(s)
drúchtín slug la limace
súmaire leech la sangsue
nathair / nathracha snake(s) serpent(s)
laghairt / laghairteanna lizard(s) lézard(s)
caimileon / caimileoin chameleon(s) caméléon(s)
an buaf toad le crapaud
an frog frog la grenouille


feithid(í) - insect(s) - insecte(s)

Gaeilge English français
an phéist chabáiste,
(péist chabáiste)
caterpillar la chenille
an dreoilín teaspaigh grasshopper la sauterelle
criogar / criogair
lócaiste / lócaistí
cricket(s)
locust(s)
criquet(s)
an seangán / seangáin
nead seangán
ant(s)
anthill
fourmi(s)
la fourmilière
míoltóg / míoltóga midge(s), gnat(s) moucheron(s)
an chuileog, (cuileog) / cuileoga fly / flies mouche(s)
creabhar capaill horse fly le taon
an féileacán / féileacáin,
guagóganna
butterfly / butterflies papillon(s)
snáthaid mhór dragonfly libellule
lampróg / lampróga firefly / fireflies luciole(s)
an bhóín Dé, (bóín Dé) ladybug, ladybird la coccinelle
bumbóg bumblebee le bourdon
beachaire beekeeper l'apiculteur
an bheach, (beach) / beacha bee(s) abeille(s)
coirceog(a)
beachlann(a)
beehive(s)
apiary / apiaries
ruche(s)
rucher(s)
an fhoiche, (foiche)
cuasnóg phuche
wasp
wasp nest
guêpe
nid de guêpes
cornfhoiche hornet le frelon
an mhuiscít, (muiscít) / corrmhíolta mosquito(es) moustique(s)
ciaróg dhubh / ciaróga cockroach(es) cafard(s)
an damhán/damháin alla spider(s) araignée(s)
an gréasán spider web la toile d'araignée
maintis chrábhaidh praying mantis la mante religieuse
scairp scorpion "


- zoo

Gaeilge English français
an moncaí / moncaithe monkey(s), ape(s) singe(s)
ialtóg(a) bat(s) chauve(s)-souris
pearóid(a) parrot(s) perroquet(s)
an ostrais ostrich l'autruche
an leon / leoin lion(s) "
an leon baineann lioness la lionne
síota cheetah le guépard
an liopard
pantar
leopard
panther
le léopard
panthère
hiéana(í) hyena(s) hyène(s)
seacál / seacáil jackal(s) chacal(s)
an tíogar / tíogair tiger(s) tigre(s)
an séabra(í) zebra(s) zèbre(s)
an camall / camaill camel(s) chameau(x)
dromadaire dromedary le dromadaire
an sioráf giraffe le girafe
an eilifint(í) elephant(s) éléphant(s)
an srónbheannach / srónbheannaigh rhinoceros / rhinos rhinocéros
an dobhareach(a) hippopotamus / hippos hippopotame(s)
an crogall / crogaill crocodile(s) "
an cangarú kangaroo le kangourou