corp an duine - human body - le corps humain

Gaeilge English français
craiceann skin peau
gruaig hair cheveux
blaosc skull le crâne
inchinn brain le cerveau
ceann head tête
clár éadain forehead front
aghaidh face visage
cluas(a) ear(s) oreille(s)
súil / súile eye(s) œil / yeux
srón nose nez
croiméal mustache moustache
féasóg beard la barbe
liopa(í) lip(s) lèvre(s)
béal mouth bouche
fiacail / fiacla tooth / teeth dent(s)
teanga tongue langue
smig chin le menton
muineál neck cou
scornach, sceadamán throat la gorge
cliabhrach chest la poitrine
brollach / cíocha breast(s) sein(s)
imleacán navel le nombril
bolg belly ventre, (abdomen)
goile stomach estomac
an stéig(eacha) intestine(s) intestin(s)
ae liver le foie
liathán spleen la rate
duán / duáin kidney(s) rein(s)
croí heart cœur
scamhóg(a) lung(s) poumon(s)
an néaróg(a) nerve(s) nerf(s)
matán / matáin muscle(s) "
cnámh bone os
cnámharlach skeleton le squelette
droim back(bone) dos
an ghualainn (gualainn) shoulder l'épaule
an lámh(a) arm(s) bras
uillinn elbow coude
caol na láimhe wrist le poignet
dorn fist le poing
lámh(a) hand(s) main(s)
ordóg thumb le pouce
méar(a) finger(s) doigt(s)
ionga (finger)nail l'ongle
tóin bottom derrière
an más(a), tóin(eanna) buttock(s) fesse(s)
thigh(s) cuisse(s)
cos(a) leg(s) jambe(s)
glúin knee le genou
calf le mollet
rúitín, murnán,
alt na coise
ankle la cheville
sáil heel le talon
troigh / troithe foot / feet pied(s)
ladhar toe doigt de pied, orteil


míochaine - medicine - la médecine

Gaeilge English français
sláinte health santé
an galar / galair,
an tinneas / tinnis,
breoiteacht(aí)
disease(s) maladie(s)
otharcharr ambulance "
ospidéal hospital hôpital
clinic " la clinique
banaltra nurse l'infirmière
an dochtúir physician, medical doctor le médecin, "docteur"
fiaclóir dentist dentiste
an máinlia surgeon le chirurgien
siopa poitigéara
poitigéir
pharmacy, drugstore
pharmacist
pharmacie
pharmacien
leigheas, cógas / cógais medication / medicines médicament(s)
coiscín condom préservatif, "capote"
SEIF AIDS SIDA