léarscáil - map - carte

tíreolaíocht - geography - la géographie

Gaeilge English français
teorainn(eacha) frontier(s) frontière(s)
brat, bratach(a) flag(s) drapeau(x)
tír / tíortha country / countries pays [sing. / plur.]
príomhchathair capital city la capitale
cathair / cathracha, bailte city / cities, town(s) ville(s)
áitritheoir(í),
lucht cónaithe
inhabitant(s) habitant(s)
uachtarán / uachtaráin president(s) président(s)
príomh-aire
taoiseach
[British] prime minister
[Irish]
premier ministre
aire / airí minister(s) ministre(s)
rialtas / rialtais government(s) gouvernement(s)


Gaeilge English français
Éire Ireland l'Irlande
Éireannach an Irish person un irlandais
Albain Scotland l'Écosse
an Bhreatain Bheag Wales le Pays de Galles
Sasana England l'Angleterre
Sasanach an English person un anglais
an Fhrainc la France
Francach a French person un français
an Bhriotáin Brittany la Bretagne
Normannach a Norman person un normand
teanga(cha) language(s) langage(s), langue(s)


treo - direction

Gaeilge English français
an Tuaisceart North le Nord
an Deisceart South le Sud
an Oirthear East l'Est
an Iarthar West l'Ouest
compás compass boussole
léarscáil,
mapa, cairt
map carte


Gaeilge English français
suas up haut
síos down bas
thar over par dessus
ar on sur
faoi under sous
deis right droite
clé left gauche
idir between entre
lár
lárionad, lárphoinnte
middle
center
milieu
centre
amuigh outside dehors
as out of hors de
istigh inside dedans
isteach
i
into
in
dans
ag at à
ó from de
seo this ceci
anseo here ici
sin that cela
ansin there
in aice near près, proche
thar far loin, lointain