clog aláraim
alarm-clock
réveil

am - time - temps

Gaeilge English français
clog clock horloge
uaireadóir watch montre
uair hour(s) heure(s)
nóiméad / nóiméid minute(s) "
soicind second(s) seconde(s)
a.m. (ar maidin) A.M. "
i.n. (iarnóin) P.M. "
an mhaidin, (maidin) morning le matin, la matinée
meánlae midday, noon midi
tráthnóna afternoon
evening
après-midi
soir, soirée
lá / laethanta day(s) jour(s), journée(s)
an oíche night(s) nuit(s)
meánoíche midnight minuit
arú inné day before yesterday avant-hier
inné yesterday hier
innú today aujourd'hui
amárach tomorrow demain
arú amárach day after tomorrow après-demain
seachtain(í) week(s) semaine(s)
deireadh seachtaine week-end fin de semaine
laethanta saoire holidays vacances
month mois
ráithe quarter le trimestre
séasúr / séasúir season(s) saison(s)
bliain / blianta year(s) an(s), année(s)
Bliain úr faoi mhaise!
Athbhliain faoi mhaise!
Happy new year! Bonne année !
Breithlá sona! Happy birthday! Bonne anniversaire !
lá breithe birthday (jour) anniversaire
Nollaig shona duit! Merry Christmas! Joyeux Noël !
féilire, caileandar calendar calendrier
deich mbliana decade décennie
aois [= age]
céad [= hundred]
century siècle
mílaois millennium millénaire
tréimhse period période


Gaeilge English français
roimh before avant
tar éis after après
anois now maintenant
luath early tôt
déanach late tard
riamh never jamais
uaireanta sometimes parfois
o am go h-am from time to time de temps en temps
go minic often souvent
i gcónaí always, forever toujours