iompar - transport

Gaeilge English français
turasóir(í) tourist(s) touriste(s)
oifig thurasóireachta tourist office l'office du tourisme
taisteal
taistealaí / taistealaithe
travel, trip
traveler(s)
voyage
voyageur(s)
mála(í) taistil suitcase(s) valise(s)
bagáiste luggage, baggage bagages
Custaim Customs Douane
cárta aitheantais card of identity carte d'identité
víosa visa "
pas passport passeport
aerfort airport aéroport
eitleán / eitleáin
an t-eitleán
airplane(s), aeroplane(s) avion(s)
stíobhard steward "
banóstach stewardess, air hostess hôtesse de l'air
píolóta(í) pilot(s) pilote(s)
héileacaptar / héileacaptair helicopter(s) hélicoptère(s)
roicéad / roicéid rocket(s) fusée(s)
úfó / úfónna
réad eitilte gan aithint
UFO(s)
unidentified flying object
OVNI(s)
objet volant non identifié
calafort port "
teach solais lighthouse le phare
long / longanna ship(s) navire(s)
an bád / báid
curach
boat(s) bateau(x)
barque
fomhuirí submarine sous-marin
traein faoi thalamh subway [US],
underground [UK]
métro
an traein / traenacha train(s) "
stáisiún train station gare
an ticéad / ticéid ticket(s) billet(s)
imeacht departure départ
teacht arrival arrivée
iarnród / iarnróid railroad(s), railway(s) chemin(s)-de-fer
bóthar / bóithre road(s) route(s)
crosaire crossroads croisement, carrefour
bealach way voie
mótarbhealach motorway, highway autoroute
tiománaí / tiománaithe driver(s) conducteur(s), chauffeur(s)
an leoraí lorry, truck le camion
veain van camionnette
an bus bus l'autobus, (l'autocar)
stáisiún bus bus station gare routière
bus-stad bus stop arrêt de bus
an tacsaí taxi, cab le taxi
gluaisteán, an carr car l'automobile, la voiture
carbhán caravan caravane
carrchlós car park "parking"
garáiste garage "
an meicneoir mechanic le mécanicien
stáisiún peitril gas station station d'essence
peitril gasoline, (petrol) essence
mótar motor, (engine) moteur
roth stiúrtha steering wheel volant
an roth / rothaí wheel(s) roue(s)
an gluaisrothar motorcycle la moto, le vélomoteur
rothar / rothair bicycle(s), bike(s) bicyclette(s), vélo(s)
coisí / coisithe pedestrian(s) piéton(s)
trasrian coisithe pedestrian crossing passage piétons
cosán pavement, sidewalk trottoir
soilse tráchta traffic lights feux de circulation